Danh sách sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin

(Tham khảo phục vụ CQNN triển khai thuê dịch vụ công nghệ thông tin)

1 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ

STT Tên doanh nghiệp Loại sản phẩm, dịch vụ kinh doanh Địa chỉ website Logo
1 Công ty CP dịch vụ CNTT An Việt - Dịch vụ bảo mật thông tin không dùng mật mã dân sự
- Dịch vụ cho thuê phần mềm diệt virus
- Dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng
- Dịch vụ khôi phục dữ liệu
- Dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng
- Dịch vụ phòng ngừa, chống tấn công mạng
- Dịch vụ ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng
- Dịch vụ kiểm tra, đánh giá chất lượng phần mềm
- Dịch vụ phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại
- Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị CNTT: máy tính, máy chiếu và các thiết bị ngoại vi,…
- Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, chuyển giao về CNTT
- Dịch vụ điều tra, khảo sát, nghiên cứu, thu thập số liệu liên quan đến CNTT
- Dịch vụ tích hợp hệ thống CNTT
- Dịch vụ tư vấn về CNTT, an toàn thông tin mạng
- Dịch vụ cho thuê trang thiết bị: máy chủ, máy trạm, laptop, máy chiếu và các thiết bị ngoại vi,…
- Dịch vụ đường truyền, kết nối
- Dịch vụ hosting, cho thuê đặt chỗ…
- Dịch vụ hành chính công trực tuyến
- Dịch vụ hệ thống một cửa điện tử
- Dịch vụ quản lý, giám sát, quản trị, duy trì, vận hành hệ thống CNTT
- Dịch vụ thiết kế, xây dựng cổng/trang thông tin điện tử
- Dịch vụ hệ thống quản lý văn bản điều hành
- Dịch vụ hội nghị truyền hình trực tuyến
- Dịch vụ nhập, cập nhật, số hóa, thông tin, dữ liệu
- Dịch vụ phần mềm kế toán
- Dịch vụ phần mềm quản lý nhân sự, chấm công
- Dịch vụ phần mềm quản lý tài sản
- Dịch vụ sao lưu, backup dữ liệu
- Dịch vụ thư điện tử
- Dịch vụ xử lý và khai thác cơ sở dữ liệu chuyên ngành
www.anvietco.com